eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1709/2018 20180516 16.05.2018 Inngående brev Melding om vedtak - ***** ***** Fylkesmannen i Nordland
1708/2018 20180516 16.05.2018 Inngående brev Melding om vedtak - ***** ***** Fylkesmannen i Nordland
1707/2018 20180516 16.05.2018 Inngående brev Melding om vedtak - ***** ***** Fylkesmannen i Nordland
1706/2018 20180516 16.05.2018 Inngående brev Melding om vedtak - ***** ***** ***** Fylkesmannen i Nordland
1705/2018 20180516 16.05.2018 Inngående brev Melding om vedtak - ***** ***** Fylkesmannen i Nordland
1704/2018 20180516 16.05.2018 Inngående brev Melding om vedtak - ***** ***** Fylkesmannen i Nordland
1703/2018 20180516 16.05.2018 Inngående brev Melding om vedtak ***** ***** ***** ***** Fylkesmannen i Nordland
1702/2018 20180516 16.05.2018 Inngående brev Melding om vedtak - ***** ***** ***** Fylkesmannen i Nordland
1710/2018 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad *****
1692/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad *****
1691/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad *****
1686/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad *****
1698/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Avtale om leie av jord - gnr 52 bnr 7 Asbjørn Melstein m.fl.
1699/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Avtale om leie av jord - gnr 59 bnr 2 Terje Grønmo m.fl.
1694/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord gnr 38 bnr 2 Arne-Morten Husand
1690/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - gnr 66 bnr 4 Kristian Reinfjord
1682/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad Bakketun barnehage
1697/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Høring av søknad om driftskonsesjon for Kattuglhågen i Sømna kommune. Tiltakshaver: Åge Reinfjord Direktoratet for mineralforvaltning
1689/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om godkjenning av bestandsplan/avskytingsavtale for 2018-2021 Lysingen SVO
1688/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om godkjenning av bestandsplan/avskytingsavtale for 2018-2021 Sørbygda SVO, v/ Ronald Jacobsen
1687/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om fri avskyting av rådyr fra høsten 2018 - Dale / Arnes jaktfjellområde Dale/Arnes jaktfjellområde v/Odd Arne Flatås
1685/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om fradeling av tilleggsareal til boligtomt fra gnr 58 bnr 8 Karl-Andre Moen
1693/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tilbud om investeringstilskudd Innovasjon Norge
1696/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett rørleggerarbeider Rørlegger 1 AS
1684/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om fradeling av tilleggsareal til boligtomt fra gnr 58 bnr 8 Karl-Andre Moen
1680/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av fjøs/uthus for sau - gnr 49 bnr 1 Roald Mardal
1695/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - rehabilitering av pipe gnr 35 bnr 10 Syltern Bygg og Rehabilitering AS
1683/2018 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tilleggsopplysninger til søknad om tilleggsareal Bakketun barnehage
1640/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad om stilling som sekretær Teknisk *****
1667/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad *****
1668/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad *****
1664/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad *****
1663/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad *****
1662/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Stillingsannonse Jobbnorge, Hjemmeside, NAV m.fl.
1642/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Bakketun barnehage - Krav om utbetaling av tilskudd til pedagogisk bemanning - Varsel om forliksklage PBL
1652/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Vedr regnskap 2017 RM Revisjon midt-Norge
1650/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Møteprotokoll - Representantskapsmøte 16.april 2018 KomRev Trøndelag IKS
1661/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad *****
1660/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad *****
1659/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad *****
1658/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad *****
1657/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad *****
1656/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad *****
1655/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad *****
1649/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Møteprotokoll 2.mai 2018 Kontrollutvalget i Sømna kommune
1654/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev TV-aksjonen NRK Kirkens bymisjon 2018 - oppfordring til bidrag TV-aksjonen NRK Kirkens bymisjon
1653/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2018 TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon
1647/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Uavhengig revisors beretning vedrørende kompensasjon for merverdiavgift RM Revisjon Midtr-Norge
1648/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Tilskudd 2018 til dekning av erstatningsutbetalinger Norsk Pasientskadeerstatning
1651/2018 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad til Fylkesmannen i Nordland - Tilskudd samisk Vik skole
Versjon:5.2.01