eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
519/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Rettelse av skrivefeil i "Informasjons om innføring av ny praksis - publisering av naturfarerapporter" Norges Vassdrags- og energidirektorat
518/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - sanitæranlegg på campingplassen gnr 30 bnr 4 Jostein Sund
515/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev Søknad om redusert fartsgrense forbi Daleveien 11 Roy Helge Dahle
512/2018 20180219 19.02.2018 Inngående brev ***** ***** ***** søknad for 18.09.- 28.11.2017 *****
499/2018 20180216 16.02.2018 Inngående brev Søknad om støtte til nytt servicebygg. Vennesund Eiendom
498/2018 20180216 16.02.2018 Inngående brev Søknad om støtte fra næringsfondet til kompetanseheving. Nordgården Gårdsbryggeri
439/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
420/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
390/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
379/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Fast ansettelse i 100 % stilling som enhetsleder for kultur og velferd *****
376/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Tilbud om stilling *****
343/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Skatteregnskap og årsrapport for 2017, Skatteoppkreveren i Sømna Tobias Langseth m.fl.
339/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Stående anvisning Husleie arkivrom Mardalsstua 2018. økonomikontoret
337/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Anvisning veterinærtjenesten januar 2018 Økonomikontoret
282/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
249/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Varsel, tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18, jfr. tvisteloven § 5-2, betalingsoppfordring jfr. inkassoloven § 10 *****
243/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Personell barnehage Utdanningsforbundet m.fl.
242/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Inntak lærlinger Fagforbundet Sømna
240/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
239/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Inntak lærlinger Alf-Kyrre Holmstrand
238/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Fast ansettelse 100 % stilling som økonomisjef *****
237/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Tilbud om stilling *****
235/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Varsel jfr. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
233/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
232/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
228/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Varsel, ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
221/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
193/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Vedtak kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
191/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Skjenkebevilling for enkeltanledning- Lysingheim - Sømna Teaterlag Sømna Teaterlag v/Liv Marit H. Reitan
185/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Svar på søknad som helsesekretær i 50% fast stilling ved Sømna legekontor *****
184/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Svar på søknad som helsesekretær i 50% fast stilling ved Sømna legekontor *****
183/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Svar på søknad som helsesekretær i 50% fast stilling ved Sømna legekontor *****
182/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Svar på søknad som helsesekretær i 50% fast stilling ved Sømna legekontor *****
150/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Vedtak kommuneplanens samfunnsdel 2017-2029 Direktoratet for mineralforvaltning m.fl.
147/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Valg av ny revisor. Revisjon Midt Norge IKS
141/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet- 2018 Nordland Fylkeskommune v/Kristin Hunstad
31/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Eiendomsskattevedtaket 2018 Fylkesmannen i Nordland m.fl.
28/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Budsjett 2018 - økonomiplan 2018-2021 Fylkesmannen
25/2018 20180216 16.02.2018 Utgående brev Invitasjon til å delta i finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter Revisjonen
3812/2017 20180216 16.02.2018 Utgående brev Søkeroversikt *****
3608/2017 20180216 16.02.2018 Utgående brev Angående verv som meddommer i Brønnøy Tingrett Tove Grøttheim Barlien
477/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om støtte fra næringsfondet i forbindelse med tilrettelegging av næringstomt og klargjøring av grunnmur. Arnøy Eiendom As
476/2018 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om restutbetaling og endrede forutsetninger. Arnøy As
461/2018 20180214 14.02.2018 Inngående brev Skuddpremie Postmottak Sømna
448/2018 20180213 13.02.2018 Inngående brev Tilskudd til kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag Norges Vassdrags- og energidirektorat
447/2018 20180213 13.02.2018 Inngående brev Analyseresultater - Vassbotn - januar Kystlab AS
446/2018 20180213 13.02.2018 Inngående brev Analyseresultater - Våg vannverk - januar Kystlab-AS
445/2018 20180213 13.02.2018 Inngående brev Forespørsel om støtte til prosjekt Helgeland Event as m.fl.
444/2018 20180213 13.02.2018 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 35 bnr 122 Gunnar Johan Åsvik
442/2018 20180212 12.02.2018 Inngående brev Forhåndsvarsel - bedriftsforsamling/generalforsamling 24.april 2018 Helgeland Kraft
Versjon:5.2.01